Provozní řád

STUDIO LIFE Horova 3112/38, Brno – Žabovřesky, 616 00
Provozovatel: Karolina Jarošová, Hvozdecká 565, Veverská Bítýška

1. Při příchodu do fitstudia je nutné se ohlásit zvonkem, na recepci nebo lektorce.

2. Každá osoba je povinna dodržovat pokyny provozovatele a dodržovat zásady bezpečného chování v celém objektu studia a dodržovat zásady požární bezpečnosti.

3. Dodržovat zákaz kouření a používání otevřeného ohně, udržovat volné a průchodné únikové cesty a přístupy k vypínačům el. proudu a k hasebním prostředkům. Zároveň je zakázáno bezdůvodně manipulovat s bezpečnostním a požárním vybavením, jakož i provádět montážní či údržbářské práce na zařízeních bez vědomí provozovatele.

4. Dodržovat pořádek v celém prostoru fitstudia a předcházet vzniku odpadu a nečistot.

5. Za odložené věci ve skříňkách si každý odpovídá sám.

6. Do sálu vstupujte ve sportovním oblečení a ve vnitřní obuvi (pokud to lekce vyžaduje).

7. Těhotenství vždy hlaste lektorce.

8. Pokud se necítíte dobře, nenavštěvujte lekce.

9. Jakoukoliv změnu zdravotního stavu či neobvyklé onemocnění je nutné nahlásit lektorce. To stejné platí při jakémkoliv úrazu na lekci.

10.Dbejte zvýšené opatrnosti při práci s pomůckami. Tyto používejte vždy v souladu s pokyny lektora.

11.Při navštívení SM-systému prokonzultujte svůj zdravotní stav s lektorkou, obzvlášť pokud máte výhřez ploténky či jiné vady.

12.Pokud trpíte zvýšeným tlakem, srdečním onemocněním, cukrovkou a podobným onemocněním, cvičte s velkou opatrností a zdravotní stav konzultujte s lektorem.

13.Necvičte cviky, které Vám nedělají dobře nebo cítíte příliš velkou bolest.

14.Použité nářadí a náčiní je každý klient povinen uklidit na místo k tomu určené

Přejít nahoru